Annica Norberg
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala Sweden

+46707485550
annicanorberg@telia.com

Referenser:
MTM
Myndigheten för tillgängliga medier Svällpappersbilder till barn och vuxna. Collagebilder, bilder av olika material, till barnböcker.
http://www.mtm.se/

SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten Svällpappersbilder till läromedel.
https://www.spsm.se/

NLB
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Bilderböcker för barn i collageteknik
http://www.nlb.no/

De blindas bokfond
Konstböcker med collagebilder för vuxna.
http://deblindasbokfond.se/

Nationalmuseum
Taktila målningar till konstutställningen ”Taktilt inte se men röra”
http://www.nationalmuseum.se/

Statens fastighetsverk
Tillgänglighetsprojekt Svea Hovrätt i Stockholm och Museum de Vries på Drottningholm http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/tillganglighet/

References:
MTM
Swedish Agency for Accessible Media Swell paper pictures for children and adults. “Collage pictures” pictures made of various materialsfor children's books
http://mtm.se/english/

SPSM
National Agency for Special Needs Education and Schools Swell paper pictures accessible teaching https://www.spsm.se/om-oss/english/

NLB
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek “Collage pictures” pictures forchildren's books
http://www.nlb.no/

De blindas bokfond
Art books “Collage pictures” pictures made of various materialsfor adults.
http://deblindasbokfond.se/

Nationalmuseum
Tactile paintings for the Art exhibition ”Taktilt inte se men röra”
http://www.nationalmuseum.se/

Statens fastighetsverk
Availability projectsfor Svea Hovrätt, Stockholm and Museum de Vries, Drottningholm http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/tillganglighet/